Oud-Beijerland, woensdag 9 januari 2013

 

 

 

Verslag van de vergadering van de werkgroep Stop A4BK. Gehouden op 8-01-2013

 

Aanwezig: Hilda, Lily, Ruud, Piet, Wim, Evert en Bram ( tevens notulist).

 

Afwezig met kennisgeving: Sander en  Gerrit.

 

1. Opening, de vergadering gaat akkoord dat Bram weer voorzitter is .

 

2. Voor iedereen is het schrikken dat wij weer in actie moeten komen om de aanleg van de A4BK te verhinderen. De meesten dachten dat pas in 2020 de A4BK weer terug op de politieke agenda zou komen. Het tegendeel is waar. In het Regionaal Verkeers- en VervoersPlan staat dat de colleges van de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard aanbevelen om de A4BK toch aan te leggen.

 

3. De definitieve tekst  van het RVVP wordt pas door de raden beoordeeld na een inspraakronde. Deze inspraakronde begint waarschijnlijk begin februari 2013 een eindigt medio maart 2013. Tijdens deze inspraakronde zijn ook 2 informatieavonden.

 

De gemeenteraad van Binnenmaas zal waarschijnlijk half volgende week akkoord gaan met de inspraakronde. De andere 4 gemeenten zijn al akkoord gegaan met de inspraakronde. Bram zal aan José vragen om tijdens de behandeling in Binnenmaas al naar voren te brengen dat wat GroenLinks aangaat de tekst  ‘dat er nu een voorkeur is om de A4BK aan te leggen’ eruit moet. Lily gaat daarover ook de vertegenwoordiger van Gemeentebelangen benaderen.

 

Hilda gaat onderzoeken waarom de BHWP niet als lid van de klankbordgroep wordt vermeld.

 

4 Tijdens de informatieavonden zullen zoveel mogelijk leden van de Stopwerkgroep en van de stichting BHWP aanwezig zijn om kritische vragen te stellen over het voornemen om de A4BK aan te leggen. 

 

5. Bram gaat de fractie van GroenLinks in de provincie benaderen om samen op te trekken om het containertransport van en naar de Tweede Maasvlakte  minstens 75 % via spoor of het water te transporteren.

 

6. Wim praat ons bij over de dammenroute. Naar mening van Piet en Bram is de aanleg van de Blankenburghtunnel politiek een gelopen race. Lily merkt op dat het aangeven van alternatieve asfalt-transportroutes eigenlijk geen taak is van de werkgroep

 

7. Hilda polst alvast een advocaat voor eventueel juridische steun.

 

8. Ons reclamebord heeft uiteindelijk weer en wind niet kunnen doorstaan er moet een nieuw bord komen. Een bijdrage graag aan de BHWP voor dit doel. Gironummer te vinden op de website: BHWP of Behoud Polderlandschap.

 

9. Bram maakt nieuwe ledenlijst. Wim vraagt Trudy om ook aanwezig te zijn , en wij moeten ons lid in Poortugaal nog opsporen ( allen)

 

10. De drie deelnemende groepen : BHWP, StopA4BK en GrL blijven apart doch gezamenlijk opereren dus als de 3 musketiers 1 voor allen en allen voor 1 . Dus zoveel mogelijk vooral perspublicaties afstemmen. GrL heeft al een stuk voor de pers klaar maar wacht totdat de definitieve datum van de inspraakperiode en de informatieavonden bekend zijn want deze informatie kan dan gelijk in dit stuk meegenomen worden.  Het concept van GroenLinks zal wel rondgestuurd worden.

 

11.Sander heeft gemaild dat hij na zijn terugkeer uit Vietnam aan de website van de Stop-werkgroep gaat werken

 

12. Volgende vergadering  dinsdag 5-02-2013 weer in de manege.