Oud-Beijerland, zaterdag 27 april 2013

 

Verslag van de vergadering van de werkgroep Stop A4BK. Gehouden op  25 april 2013

Aanwezig: Hilda,  Ruud, Piet,  Evert, Johan, Wim en Bram ( tevens notulist).

Afwezig met kennisgeving: Lily, Sander,  Gerrit.

1. Bram opent de vergadering.

2. Verslag van 5 maart 2013.

- Tekst en inhoudelijk goedgekeurd.

3. Evaluatie van de presentatie van de zienswijzen, hoe houden wij contact met de indieners.

De zienswijzen van de werkgroep Stop-A4BK en van de Stichting BHWP zijn op een gezamenlijke manier tot stand gekomen en op tijd bij de SOHW ingediend. Sander had op de website van de werkgroep Stop-A4BK een prima methode ontwikkeld waardoor individuele belangstellenden snel en duidelijk de verkorte zienswijze op konden sturen naar het SOHW. Alle indieners kregen via hun eigen mail bericht dat de verkorte zienswijze bij het SOHW terecht was gekomen. Evert heeft ca 1000 mailtjes verstuurd waar hij de mensen attent maakt op de mogelijkheid om via de Stop-A4BK website de verkorte versie op te sturen naar het SOHW. Van deze mogelijkheid hebben 9 personen gebruik van gemaakt. In totaal zijn 63 mensen geteld die de verkorte versie op hebben gestuurd naar het SOHW.

Deze indieners krijgen namens de werkgroep Stop-A4BK een bedankje, tegelijk krijgen ze een nieuwsbrief waarin wordt gevraagd of zij het op prijs stellen om regelmatig een nieuwsbrief te ontvangen. Ruud zal de nieuwsbrief maken, Sander zal ( zonder dat hij inspraak heeft gehad) de nieuwsbrief versturen.  

4. De publicaties in ‘Dichtbij’ en de ingezonden meningen op de website van ‘Dichtbij’.

Wij nemen dit alles voor kennisgeving aan en zijn blij dat er ook felle tegenstanders tegen de aanleg van de A4zuid. Zie het laatste ingezonden bericht in ‘Dichtbij’.

5.  Verdere acties en aandachtspunten.

Hilda heeft bij het SOHW, de projectleider van het RVVP,  al geïnformeerd naar het verdere stappenplan tav het RVVP. Zodra Hilda deze informatie krijgt zal ze de informatie met ons delen .

6. Het bord.

Sander heeft gemaild dat er flink aan de totstandkoming van het bord wordt gewerkt. Johan gaat zich buigen over het maken van 3 spandoeken.

7. Rondvraag

Hilda- Verzoek van de stichting BHWP aan de Stop werkgroep om met de BHWP de visie van de milieufederatie te steunen in haar strijd tegen de aanleg van de Blankenburghtunnel.

Opvatting van de vergadering:

- De kernfunctie van de werkgroep Stop-A4BK is gemotiveerd tegenstand bieden tegen de aanleg van de A4 Benelux-Klaaswaal.

- Het moet wel mogelijk blijven als er een gemotiveerd verzoek komt om  groepen te steunen die tegenstand bieden tegen andere infrastructuurprojecten welke ook de totale omgeving aantasten te steunen. Piet/eventueel Ruud zullen de brief van Lily aan de milieufederatie namens de werkgroep Stop- a4bk ondertekenen.

- Hilda gaat onderzoeken welk verband er bestaat tussen het aanleggen van de Blankenburghtunnel en de A4 zuid. Zullen het aantal autobewegingen op de A4 zuid daardoor toenemen of afnemen.

Bram wijst op een artikel in Trouw over de Hoeksche Waard als de es voor Rotterdam., naar GrL

Volgende vergadering donderdag 6 juni