STOP A4BK nieuwsbrief mei 2013

 

Beste STOP A4BK bezoeker,

 

Naar aanleiding van het concept Regionaal Verkeer- en Vervoersplan (RVVP) heeft de Werkgroep Stop A4 BK een zienswijze ingediend. Deze is te lezen op de site van de werkgroep (http://www.stop-a4bk.nl/). Deze zienswijze werd ondersteund door o.a. de Stichting BHWP.
Op de site van de werkgroep, stop-a4bk.nl, kon u een formulier invullen om de werkgroep te steunen tegen de te positieve grondhouding van het SOHW, met name over de A4 zuid.

Door totaal 66 mensen is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De werkgroep is verheugd met dit aantal en dankt u voor uw ondersteuning. (Ontvangstbevestigingen worden door de SOHW niet verzonden).

Totaal zijn er 110  zienswijzen ingediend bij het SOHW, welke thans worden beoordeeld.
De nota van zienswijzen wordt (niet officieel) door de SOHW vastgesteld voor de zomer. Dan gaat deze nota met het advies van de SOHW naar de colleges en gemeenteraden en wordt dan na de zomer door de raden officieel vastgesteld. De indieners van zienswijzen krijgen pas na deze officiële vaststelling bericht. Bezwaar of beroep is niet mogelijk. 

Om vinger aan de pols te houden zullen we de agenda’s van de gemeenten in de gaten houden, de stukken bij de gemeenten bekijken en eventueel op de vergadering inspreken.

Deze nieuwsbrief zal worden uitgebracht op de momenten dat er iets te melden valt. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u ons te allen tijde een bericht sturen op info@stop-a4bk.nl.

De STOP A4BK werkgroep.