.....

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat natuur, landschap en recreatiegroen in de Zuidvleugel van de Randstad erg onder druk staan door de reeds aanwezige en geplande snelwegen in dit gebied;

overwegende dat de aanleg van de Blankenburgtunnel het risico met zich meebrengt dat deze weg wordt doorgetrokken richting A4 en A13/A16 en dat dat leidt tot een aantasting van natuur, landschap en recreatiegroen;

verzoekt de regering, een demarcatielijn op de A20 tussen Vlaardingen en Maassluis wettelijk vast te leggen om het Midden-Delflandgebied tegen verdere verstedelijking en infrastructuur te beschermen,

en gaat over tot de orde van de dag.

....

Lees hier het hele document...