Een van die maatschappelijke vraagstukken is de gezondheidszorg, met steeds toenemende zorgkosten. Het is daarom interessant dat diverse onderzoeken een positief effect van natuur op de gezondheid laten zien. Het rapport ‘Groen, gezond en productief’ bevat een verkenning van kosten en baten van natuur voor gezondheid op basis van twee wetenschappelijke studies. Naast een casus in Amsterdam wordt een doorkijk voor Nederland gegeven. Opvallend in deze studie is dat natuur naast verlaging van ziektekosten een aanzienlijke verlaging betekent voor vermeden arbeidskosten.

Lees het hele document...