Geachte minister,

De Stichting tot Behoud van de Hoeksche Waard als Polderlandschap (BHWP) en de

Werkgroep Stop A4 Benelux-Klaaswaal sluiten ons geheel aan bij de zienswijze van de Milieu Federatie Zuid Holland op de Ontwerp-Rijksstructuurvisie ‘Bereikbaarheid regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding’ en het tweede Plan –MER.

De Stichting tot Behoud van de Hoeksche Waard als Polderlandschap (BHWP) en de Werkgroep Stop A4 Benelux-Klaaswaal hebben daarbij nog een aanvullende zienswijze op enkele punten die specifiek van belang zijn voor de Hoeksche Waard. Het gaat hierbij om de volgende punten:

Lees hier het hele document...