Journaal met betrekking tot het Regionaal Verkeer- en Vervoersplan RVVP

 

Datum

Gebeurtenis

Bron

 

 

 

 

 

 

15-06-2013

B&W bezoekt Zoomwijck en Spuioever Werkgroep aanwezig, start 09:00 uur bij Aldi. Daarna plaatsen van het bord.

 

10-06-2013

SOHW geeft geen info over indieners van een zienswijze

Hlida

10-06-2013

Vergadering

 

04-06-2013

Bord Stop A4 Zuid is klaar

Sander

14-05-2013

BHWP heeft ontvangstbevestiging ontvangen van Min. Inzake zienswijze Blankenburgtunnel

Lidy

13-05-2013

Nieuwsbrief verzonden aan de mensen die via de site van de Werkgroep hebben gereageerd (66) en aan de mensen die een formulier van BHWP hebben ondertekend (1000)

 

12-05-2013

BHWP heeft zienswijze ingediend inzake Blankenburgtunnel mede namens  Werkgroep Stop A4 Zuid, in te dienen voor 14 mei.

Lidy

08-05-2013

Contact met Martin Roobol van SOHW. Hij heeft de lijst met indieners nagekeken en heeft daarop de namen van de stop-4bk groep. Hij stond er niet voor in dat hij geen naam gemist had.

Hij is het met ons eens dat het niet correct is om geen ontvangstbevestiging te sturen en gaat daarover praten met Paul van Zuijlen. Hij gaat voorstellen dat de indieners de reactie op de zienswijzen toegestuurd krijgen, zodat we de mogelijkheid hebben om nog bijtijds de gemeenteraden te benaderen, Hij kan niet garanderen dat zijn voorstel gehonoreerd wordt.

 

Hilda

07-05-2013

Uitgezocht waarom aanleg Blankenburgtunnel een bedreiging betekend voor de aanleg van de A4 Zuid

Lidy

29-04-2013

Contact met Paul van Zuylen van SOHW.

Het is zo dat er geen ontvangstbevestigingen verstuurd zijn omdat de SOHW daar geen systeem voor heeft. Hij gaat geen ontvangstbevestigingen versturen. Er zijn ong 110 zienswijzen binnengekomen en die zijn ze nu aan het bekijken. De nota van zienswijzen wordt (niet officieel) door de SOHW vastgesteld voor de zomer. Dan gaat deze nota met het advies van de SOHW naar de colleges en gemeenteraden en wordt dan na de zomer door de raden officieel vastgesteld. De indieners van zienswijzen krijgen pas na deze officiële vaststelling bericht. We kunnen er dan niets meer aan doen. Als we de gemeenteraden nog willen beïnvloeden moeten we hun agenda in de gaten houden , de stukken bij de gemeente bekijken en evt. op de vergadering inspreken.

Hilda

27-04-2013

Krantenartikel in Dichtbij over ergernis tegen het verzet van GroenLinks tegen de A4 Zuid

Bram

25-04-2013

Vergadering. Steun aan zienswijze tegen Blankenburgtunnel

 

08-04-2013

Bord kan op oude bord geschroefd worden. Het land is van H.V.

Sander

18-03-2013

Rapport ontvangen van Paul van Zuylen van SOHW over aanleg A4 Zuid. Blijkt rapport uit 2009 van Goudappel Coffeng wat al in bezit is van BHWP en Werkgroep

Hilda / Lidy

18-03-2013

Zienswijze BHWP ingediend bij SOHW

Hilda

17-03-2013

Persbericht naar Dichtbij (Mark van Dijk). Blijkt dat je eerst bij Dichtbij moet registreren om artikel te kunnen plaatsen.

Ruud

17-03-2013

Zienswijze (pdf) van de Werkgroep Stop A4 Zuid digitaal verzonden aan SOHW, ondertekend door voorzitter en secr.

Ruud

16-03-2013

Persberichten verzonden aan AD en Kompas

Bram / Ruud

16-03-2013

Mark van Dijk van Dichtbij wil op de verzendlijst komen van de persberichten

Hilda

14-03-2013

Zienswijze ontvangen van Milieufederatie tegen A4 Zuid. Op site van Werkgroep en BHWP gezet.

Lily / Sander

11-03-2013

Handleiding van Mark van Dijk van Dichtbij ontvangen met verzoek artikelen op de site te zetten.

Hilda

07-03-2013

Concept zienswijze opgesteld

Ruud

06-03-2013

Op de website van de Werkgroep een invulformulier geplaatst om door bezoekers te gebruiken als ondersteuning van de zienswijze.

Sander

05-03-2013

Vergadering. Onderzoek naar het maken van een nieuw bord.

Sander

28-02-2013

Krantenartikel in het AD over het verloop op de inloopavond bij SOWH

Ruud

26-02-2013

Inloopavond SOHW over RVVP.

Indien zienswijzen met twee weken verlengd tot 24 maart 2013

 

14-02-2013

Inloopavond SOHW afgelast in verband met gladheid.

 

13-02-2013

Contact met AD over inloopavond

Hilda

11-02-2013

Kerndocument geactualiseerd en op de site van de Werkgroep gezet.

Ruud

08-02-2013

Mails verzonden aan ondertekenaars van de formulieren van de BHWP tegen de A4 Zuid (1000)

Evert

05-02-2013

Website van de Werkgroep Stop A4-BK weer actief

Sander

28-01-2013

Persbericht van GroenLinks inzake ontwerp Regionaal Verkeer- en Vervoerplan : Waar asfalt verschijnt,  de gezondheid verdwijnt.

 

Bram