Onze reactie op het concept Regionaal Verkeers- en Vervoer Plan RVVP is:

In algemene zin is de toon ten aanzien van een eventuele aanleg van de A4 Zuid veel te positief. Hoewel er verkeerstechnisch mogelijk wat voordelen zijn te benoemen, wegen de nadelen vele malen zwaarder.

Hoewel de Hoekschewaardse gemeenten niet gaan over de aanleg van de A4 Zuid, dient het RVVP  zodanig te worden opgesteld dat hieruit niet de conclusie kan worden getrokken dat de Hoeksche Waard voor de aanleg van de weg is.

Nut en noodzaak zijn ook helemaal nog niet aan de orde. Zou de aanleg van de weg van eminent economisch belang zijn, dan had de A4 Zuid een veel hogere prioritering gekregen. Gezien de aanwezige alternatieven, waarbij zeker water en spoor genoemd moeten worden, kan sterk worden getwijfeld aan nut en noodzaak van de aanleg.

 

Lees hier het hele document...