De aanleg en exploitatie door private partijen van een A4BK met tolheffing kan niet tot een sluitende business case komen als op het omliggende hoofdwegennet, inclusief A16 en A29, geen tol wordt geheven. Om deze reden is het Project Mainportcorridor Zuid (PMZ) eind 2008 opgeheven en zijn de voorverkenningen (inclusief concept convenant) overgegaan naar het project “Randstad Urgent”. Deze studie dient in het najaar van 2009 te zijn afgerond.

Een aanleg van de A4BK betekent een tijdbom voor de gezondheid van bewoners van Oud-Beijerland, de leerlingen van de scholengemeenschappen en de bejaarden- en verzorgingstehuizen.

De Gemeenteraad van Oud-Beijerland stelt dat ze de A4BK niet willen zien, horen en ruiken.
In het concept convenant wordt op geen enkele wijze invulling gegeven aan de eisen van de Gemeenteraad van Oud-Beijerland.

De vraag naar een gezonde leefomgeving neemt echter  in hoge mate toe. Ook het streven naar duurzaamheid dient geen loze kreet te blijven.

Diverse belangengroepen en maatschappelijke organisaties hebben wijzigingsvoorstellen ingediend met betrekking tot de Structuurvisie, met name ook ten aanzien van tekst inzake de snelweg.

Om nog geloofwaardig te kunnen functioneren kan het niet anders dan dat de Gemeenten in de Hoeksche Waard (ook middels de Commissie Hoeksche Waard) duidelijk stelling neemt  tegen de aanleg van de snelweg in de Hoeksche Waard.

Klik hier voor het hele document