In opdracht van het Samenwerkings Orgaan Hoeksche Waard (SOHW) is door de firma Goudappel Coffeng het Regionaal Verkeer- en Vervoersplan (RVVP) Hoeksche Waard opgesteld. In dit plan wordt veelvuldig over de A4 gesproken, alsof deze al bijna is aangelegd. De optie om de A4 niet aan te leggen wordt nauwelijks besproken; ons belangrijkste punt van kritiek is danook dat dit een zeer vooringenomen en subjectieve weergave is. Een voorbeeld:


Uit RVVP bladzijde 35

Je zou toch verwachten dat er vanuit de Hoeksche Waard (úw Hoeksche Waard) een wat kritischere houding wordt aangenomen ten op zichte van deze A4 Beneluxtunnel - Klaaswaal. Immers voor Oud-Beijerland worden de effecten enorm; in het RVVP wordt gesproken over forse leefbaarheidsproblemen ....

Daarom worden door diverse instanties zienswijzen ingediend, zodat dit RVVP weer een objectief document wordt waarin er geen enkele voorkeur uitgesproken wordt ten opzichte van het wel of niet aanleggen van de A4BK.

1) Zienswijze Milieudefensie

2) Zienswijze BHWP

3) Zienswijze STOP-A4BK 

Uw steun bij deze zienswijze is erg belangrijk.... Stuur uw ondersteuning vandaag nog naar het SOHW door onderstaand formulier in te vullen...

Abonneren op STOP A4BK Nieuwsbrief